Agregace internetového připojení

Přenosová rychlost internetového připojení je udávána v Mbit/s (megabitech za sekundu).

Jednotlivý provideři nabízejí své tarify s určitou rychlostí a určitou agregací.

Agregace stručně řečeno znamená, kolik uživatelů sdílí jednu linku.

Pokud máme 10 Mbit/s s agregací 1:5, znamená to, že naše rychlost připojení se bude pohybovat od 2 Mbit/s do 10 Mbit/s, protože linku 10 Mbit/s sdílí 5 účastníků.

2 Mbit/s je tedy v tomto vzorovém příkladě rychlost garantovaná. Reálná rychlost takového připojení bývá zpravidla blízká rychlosti maximální a klesá při větším zatížení.