Anténa na příjem signálu Internetu

NanoBridge – anténa pro příjem Wi-Fi signálu

NanoBridge – anténa pro příjem Wi-Fi signálu

Anténou je na tomto webu myšleno přijímací zařízení Wi-Fisignálu bezdrátového Internetu přenášeného vzduchem.

Existují různé druhy zařízení pracující na různých frekvencích. V současné době se pro klientské jednotky používá pásmo 5GHz.

Anténa bývá umístěna na střeše domu (bytového i rodinného), případně za oknem, na balkóně a dalších místech, kde je to vhodné.

Z antény pak vede klasický datový kabel buď přímo do počítače, nebo do domácího routeru.