Wi-Fi router

Wi-Fi routerJako Wi-Fi router se na tomto webu označuje zařízení, které je koncovým zařízením pro domácnosti a obecně objekty připojené k Internetu.

Poskytovatelé připojení v Táboře prodávají Wi-Fi routery za ceny od 450 do 850 Kč včetně DPH.

Malá krabička s anténkou má dosah několik desítek metrů ve volném prostoru, v uzavřeném objektu, například v bytě, je dosah nižší. Přesto na pokrytí Wi-Fi signálem bytu běžné velikosti stačí. Většinou má kromě anténky 4 porty pro připojení kabelem.

Router je napájen klasicky ze sítě 230 V. Dá se přimontovat na zeď.

Vzduchem se na něj může připojit každý uživatel, který zná heslo, a to libovolným zařízením, které něco takového umožňuje (chytrý telefon, notebook, tablet i stolní počítač).

Hlavní výhodou je odstranění potřeby rozvádět Internet v objektu kabelem.