Switch

SwitchSwitch (česky přepínač) propojuje jednotlivé části internetové sítě. Jde o aktivní prvek.

Switch má určitý počet portů a na ně se připojují další síťová zařízení.

Switche se používají pro bezdrátovou i optickou síť (pojem switch se používá obecně v celé řadě síťových technologií).

Klient poskytovatelů připojení se s ním nejčastěji setká jako se zařízením v bytových a panelových domech. Je umístěn na jednom místě a z jeho portů vedou kabely na jednotlivá připojená místa (byty, kanceláře).